Weather Advisory Aruba09/25/2017
DEPARTAMENTO METEOROLOGICO ARUBA
10 AM AST DIALUNA 25 SEPTEMBER 2017

AVISO PA CALOR EXCESIVO…

…AVISO PA CALOR EXCESIVO TA VALIDO DI 12 PM DIALUNA 25 SEPT TE 6 PM AST DIASABRA
30 DI SEPT…

…CONTINUO PROLONGACION DI TEMPO HUMEDO SPERA DEN E SIMAN AKI TE COMIENSO DI WEEKEND AKI…

…COMBINACION DI TEMPERATURA HALTO I PORCENTAJENAN HALTO DI HUMEDAD DURANTE PROXIMO DIANAN LO PONE CU POR SINTI MALESTAR …TEMPERATURANAN MAXIMO DI DIALUNA PA DIASABRA LO OSCILA DI 33 PA 35 GRADO CELCIUS…PORCENTAJE DI HUMEDAD DEN 80 TE 89% LO CONTRIBUI NA UN INDICE DI CALOR (TEMPERATURA APARENTE) ROND DI 43 TE 46 GRADO CELCIUS CADA DIA.

E CALOR Y HUMEDAD HALTO LO NO BAHA MUCHO ANOCHI CU TEMPERATURA BAHANDO SOLAMENTE TE UN MINIMO DI 29 TE 27°C GRADO…ESAKI LO AUMENTA E PELIGRO PA HENDENAN CU NO POR HAñA UN LUGAR ADECUA PA REFRESCA NAN CURPA.

CALOR EXCESIVO TA E ASESINO DI TEMPO NR. 1…HENDE MESTER TA PREPARA PA E PELIGER CU CALOR EXCESIVO TA OCASIONA. MUCHA CHIKITO…HENDE GRANDI I HENDE CU MALO DI CURAZON TA ESNAN MAS EXPONE. LIMITA ACTIVIDAD PAFO DI CAS PA ORANAN TREMPAN DI MAINTA OF ORA SOLO BAHA. SI BO TIN UN AIRCO CU TA FUNCIONA UZELE…OF A LO MENOS HABRI BENTANA PA LAGA AIRE PASA I CIRCULA.

ACCION DI PRECAUCION....
UN AVISO PA CALOR EXCESIVO TA NIFICA CU UN PERIODO DI TEMPERATURA HALTO TA WORDU SPERA.
E COMBINACION DI TEMPERATURA I HUMEDAD HALTO LO COMBINA PA CREA UN SITUACION DEN CUAL
MALESA CAUSA PA EXPOSICION PROLONGA NA TEMPARATURA HALTO LO POR PRESENTA. BEBE HOPI LIKIDO, KEDA DEN CAMBER CU AIRCO…KEDA ALEJA FOR DI SOLO.

DEPARTAMENTO METEOROLOGICO ARUBA, 25 DI SEPTEMBER 2017 10 AM AST.

====================================================================================
DEPARTMENT OF METEOROLOGY ARUBA
10.00 AM AST MONDAY SEPTEMBER 25 2017

HEAT ADVISORY….

...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 12 PM MONDAY 25 SEPT TO 6 PM AST
SATURDAY 30 SEPT...

...PROLONGED HOT AND HUMID WEATHER EXPECTED THIS WEEK INTO
THE EARLY WEEKEND...

…..HIGH TEMPERATURES AND HUMIDITY PERCENTAGES WILL CAUSE DISCOMFORT
FEELINGS DURING THE NEXT FEW DAYS…HIGH TEMPERATURES MONDAY THROUGH
SATURDAY SHOULD RANGE FROM 33 TO 35 DEGREES CELSIUS ...WITH HUMIDITIES
IN THE LOW TO HIGH 80’S. THIS WILL MAKE FOR HEAT INDEX VALUES ( APPARENT
TEMPERATURES ) AROUND 43 TO 46 DEGREES EACH DAY.

THE HEAT AND HUMIDITY WILL NOT SUBSIDE MUCH AT NIGHT WITH TEMPERATURES
ONLY DROPPING INTO THE HIGH 20’S (27 TO 29°C) ...THIS WILL ADD TO THE DANGER
FOR PEOPLE WHO CANNOT FIND A WAY TO ADEQUATELY COOL DOWN.

EXCESSIVE HEAT IS THE NUMBER ONE WEATHER KILLER... PEOPLE SHOULD BE
PREPARED FOR THE DANGERS EXCESSIVE HEAT POSES. YOUNG CHILDREN...
ELDERLY PEOPLE AND THOSE WITH ILLNESSES OR HEART CONDITIONS ARE
MOST AT RISK. LIMIT OUTDOOR ACTIVITIES TO EARLY IN THE MORNING OR
UNTIL EVENING. IF YOU HAVE A WORKING AIR CONDITIONER USE IT...OR AT
LEAST OPEN WINDOWS AND ALLOW AIR TO CIRCULATE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS EXPECTED.
THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE
TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE. DRINK PLENTY
OF FLUIDS (WATER, JUICE...STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT OF THE SUN...

METEOROLOGICAL DEPARTMENT ARUBA, 25 SEPTEMBER 2017, 10.00 AM L.T.
====================================================================================

METEOROLOGISCHE DEPARTEMENT ARUBA
10 AM AST MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017

DIT IS EEN ADVIES VOOR WARMTE...

... WARMTE ADVIES VAN KRACHT VANAF 12.00 UUR ‘S MIDDAGS MAANDAG 25 SEPT TOT 6 PM AST ZATERDAG 30 SEPTEMBER…


.. LANGDURIG WARM EN VOCHTIG WEER WORDT DEZE WEEK TOT EN MET DE VROEGE WEEKEINDE VERWACHT...

... DE HOGE TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEIDS GRAAD ZULLEN GEDURENDE DE KOMENDE DAGEN EEN ONGEMAKSGEVOEL VEROORZAKEN… DE MAXIMUM TEMPERATUUR ZAL VAN MAANDAG TOT EN MET ZATERDAG ZAL VAN 33 TOT 35 GRADEN CELSIUS VARIËREN ... MET DE VOCHTIGHEIDSGRAAD IN DE
LAGE TOT HOGE WAARDEN VAN DE 80 PERCENT. DIT ZAL ZORGEN VOOR WARMTE INDEXWAARDEN (SCHIJNBARE TEMPERATUUR) VAN ONGEVEER 43 TOT 46 GRADEN ELKE DAG.

DE HITTE EN VOCHTIGHEID ZAL NIET VEEL VARIËREN MET TEMPERATUREN DIE 'S NACHTS ALLEEN TOT IN DE HOGE 20’S (27 TOT 29 °C) ZAL DALEN ... DIT ZAL HET GEVAAR VOOR MENSEN DIE ZICH NIET VOLDOENDE AF KUNNEN KOELEN VERHOGEN.

EXTREME HITTE IS DE NUMMER ÉÉN BOOSDOENER VAN HET WEER... MENSEN MOETEN ZICH
VOORBEREIDEN OP DE GEVAREN DIE TE HOGE TEMPERATUREN MET ZICH MEEBRENGEN. KLEINE KINDEREN... BEJAARDE MENSEN EN MENSEN MET ZIEKTES OF HARTAANDOENINGEN ZIJN
HEN DIE HET GROOTSTE RISICO LOPEN. BEPERK DE ACTIVITEITEN DIE BUITEN GEDAAN MOETEN WORDEN VOOR VROEG IN DE OCHTEND OF IN DE AVOND WANNEER HET KOELER IS. GEBRUIK EEN
AIR CONDITIONER DIE GOED WERKT, ALS U DIE HEEFT... OF OPEN TENMINSTE DE RAMEN EN LAAT DE LUCHT CIRCULEREN.

VOORZORGSMAATREGELEN...
EEN WARMTE-ADVIES BETEKENT DAT EEN PERIODE VAN HOGE TEMPERATUREN VERWACHT WORDT.
DE COMBINATIE VAN HOGE TEMPERATUREN EN VOCHTIGHEID ZAL COMBINEREN VOOR EEN
SITUATIE DIE ZIEKTES DIE DOOR DE EXTREME HITTE OPGEWEKT KUNNEN WORDEN MOGELIJK ZIJN. DRINK VEEL VLOEISTOFFEN... MAAK UW VERBLIJF IN EEN KAMER MET AIRCONDITIONING... BLIJF IN DE SCHADUW, UIT DE ZON...

METEOROLOGISCHE DEPARTEMENT ARUBA 10 AM AST MAANDAG 25 SEPTEMB