Written Forecast07/23/2021
´╗┐PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIABIERNA 23 DI JULI 2021, 18:00 ORA.

ELABORA DIAHUEBS 22 DI JULI 2021 17:00 (21:00 UTC)

TEMPO:
AWE ANOCHI: PARCIALMENTE NUBLA Y GENERALMENTE SECO
DEN MARDUGA I MAYAN: PARCIALMENTE TE HOPI NUBLA CU
UN AWACERO PASAJERO TE BREVE

TEMPERATURA MAXIMO 33 GRADO CELSIUS
TEMPERATURA MINIMO 28 GRADO CELSIUS

BAHADA DI SOLO : 7:08 PM
SUBIDA DI SOLO : 6:24 AM.

BIENTO:
MODERA TE BASTA FUERTE FOR DI DIRECCION GENERALMENTE OOST;
FORSA 4 TE 5 (20 TE 39 KM/ORA, 11 TE 21 NUDO).
DEN DIA FUERTE TE DURO DEN RAFAGA; FORSA 6 TE 7
(40 TE 61 KM/ORA, 22 TE 33 NUDO)

SITUACION GENERAL DI TEMPO PA PROXIMO 24 ORA:
UN OLA TROPICAL, MOVIENDO DEN PARTI OOST DI CARIBE,
LO BAI TRECE UN AUMENTO DI HUMEDAD DEN PROXIMO 24
ORA. TEMPORALMENTE MAS NUBIA LO BAI PA PASA RIBA
REGION LOCAL CU ESPECIALMENTE DURANTE MARDUGA I
MAINTA LOCALMENTE UN AWACERO PASAJERO TE BREVE.
MAS ALEU POR BISA CU STOF FINI DI SAHARA LO
STROBA VISIBILIDAD UN POCO DURANTE PROXIMO
DIANAN.

CONDICIONAN MARITIMO/ ESTADO DI LAMA:
UN ESTADO DI LAMA LEVE NA PARTINAN PROTEJE, Y MODERA
NA PARTINAN ZUID TA WORDO SPERA DEN PROXIMO 24 ORA.
NA PARTI OOST TE NOORDWEST LAMA LO TA GENERALMENTE
MODERA, CU OLANAN ENTRE 4 PA 6 PIA.

AVISO/ ALERTA:
TA SUGERI OCUPANTENAN DI BOTO CHIKITO PA BAI CU
CAUTELA RIBA LAMA HABRI.

FENOMENONAN SPECIAL:
NINGUN

TEMPO TROPICAL SIGNIFICANTE:
NINGUN

POTENCIAL DI AWACERO PA PROXIMO 24 ORA:
1 TE 3 MM; LOCALMENTE ESAKI POR VARIA.

REGISTRACION DI TEMPERATURA (GRADO CELSIUS) Y
AWACERO (MM) DEN ULTIMO 24 ORA (8'AM PA 8'AM):

AIRPORT : MAX 33 / MIN 27 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 33 / MIN 27 / 0.1 MM
STA ROSA: MAX 33 / MIN 28 / 0.1 MM

PRONOSTICO DI TEMPO PA PROXIMO 3 DIANAN:
PARCIALMENTE NUBLA CU UN AWACERO PASAJERO TE BREVE.
BIENTO LO TA FOR DI DIRECCION OOST I MODERA
TE BASTA FUERTE; FUERTE TE DURO DEN RAFAGA;
TEMPERATURA (GRADO CELSIUS) MAX / MIN LO TA: 33 / 28

E PROXIMO BOLETIN LO WORDO PUBLICA DIABIERNA 23 DI JULI 2021 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEATHER FORECAST VALID UNTIL FRIDAY JULY 23 2021, 18:00 HOURS.

ISSUED: THURSDAY JULY 22 2021 17:00 (21:00 UTC)

WEATHER:
THIS EVENING: PARTLY CLOUDY AND GENERALLY DRY
DURING THE OVERNIGHT AND TOMORROW: PARTLY CLOUDY WITH
A PASSING TO BRIEF SHOWER

MAXIMUM TEMPERATURE 33 CENTIGRADES
MINIMUM TEMPERATURE 28 CENTIGRADES.

SUNSET : 7:08 PM
SUNRISE: 6:24 AM.

WIND: MODERATE TO FRESH FROM GENERALLY EAST DIRECTIONS;
FORCE 4 TO 5 (20 TO 39 KM/HR, 11 TO 21 KNOTS).
DURING THE DAY STRONG TO NEAR GALE FORCE WIND IN GUSTS;
FORCE 6 TO 7 (40 TO 61 KM/HR, 22 TO 33 KNOTS);

SYNOPSIS FOR THE NEXT 24 HOURS:
A TROPICAL WAVE, CURRENTLY MOVING IN THE EASTERN CARIBBEAN,
WILL INDUCE MOISTURE DURING THE NEXT 24 HOURS. TEMPORARILY
MORE CLOUDS TO PASS OVER THE LOCAL REGION WITH MAINLY DURING
THE OVERNIGHT AND MORNING LOCALLY A PASSING TO BRIEF SHOWER.
OTHERWISE, SAHARAN DUST WILL PRODUCE SLIGHTLY HAZY SKIES
DURING THE NEXT DAYS.

MARINE CONDITIONS/ STATE OF THE SEA:
EXPECT SLIGHT SEAS ON THE PROTECTED AND MODERATE ON THE
SOUTH SECTIONS. GENERALLY MODERATE SEAS ARE EXPECTED OVER
THE EAST TO NORTHWEST COASTAL REGIONS. WAVES WILL BE FROM
THE EAST AT 4 TO 6 FEET.

WARNINGS/ ADVISORIES:
OPERATORS OF SMALL VESSELS ARE ADVISED TO EXERCISE
CAUTION OVER OPEN WATERS.

SPECIAL FEATURES:
NONE

TROPICAL WEATHER OUTLOOK:
NONE

POTENTIAL RAINFALL FOR THE NEXT 24 HOURS:
1 TO 3 MM; THIS CAN VARY LOCALLY.

OBSERVED TEMPERATURE (CENTIGRADE) AND RAINFALL (MM)
IN THE LAST 24 HOURS (8 AM TO 8 AM):

AIRPORT : MAX 33 / MIN 27 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 33 / MIN 27 / 0.1 MM
STA ROSA: MAX 33 / MIN 28 / 0.1 MM

WEATHER FORECAST FOR THE UPCOMING 3 DAYS:
PARTLY CLOUDY WITH A PASSING TO BRIEF SHOWER;
WINDS WILL BE FROM EAST DIRECTIONS AND MODERATE
TO FRESH; STRONG TO NEAR GALE FORCE WIND IN GUSTS.
MAX/ MIN TEMPERATURES (CENTIGRADES)
WILL BE: 33 / 28

NEXT BULLETIN WILL BE PUBLISHED ON FRIDAY JULY 23 2021 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEERSVERWACHTING GELDIG TOT VRIJDAG 23 JULI 2021, 18:00 UUR.

OPGESTELD OP DONDERDAG 22 JULI 2021 17:00 (21:00 UTC)

WEER:
VANAVOND: HALF BEWOLKT EN OVERWEGEND DROOG
GEDURENDE DE NACHT EN MORGEN: HALF BEWOLKT MET
EEN PLAATSELIJKE OVERTREKKENDE BUI

MAXIMUM TEMPERATUUR 33 GRADEN CELSIUS
MINIMUM TEMPERATUUR 28 GRADEN CELSIUS.

ZONSONDERGANG: 7:08 PM
ZONSOPGANG : 6:24 AM

WIND: UIT OVERWEGEND OOSTELIJKE RICHTINGEN EN MATIG TOT VRIJ KRACHTIG;
WINDKRACHT 4 TOT 5 (20 TOT 39 KM/UUR, 11 TOT 21 KNOPEN);
OVERDAG KRACHTIG TOT HARD IN UITSCHIETERS;
WINDKRACHT 6 TOT 7 (40 TOT 61 KM/UUR, 22 TOT 33 KNOPEN)

WEEROVERZICHT VOOR DE KOMENDE 24 UUR:
EEN TROPICAL WAVE, MOMENTEEL IN HET OOSTELIJK DEEL VAN
HET CARIBISCH GEBIED, ZAL VOCHTIGHEID IN DE KOMENDE 24
UUR AANVOEREN. TIJDELIJK ZAL DAN VRIJ VEEL BEWOLKING
OVERDRIJVEN MET VOORAL IN DE KOMENDE NACHT EN MORGEN
EEN OVERTREKKENDE BUI. ANDERS; FIJNE STOF UIT DE
SAHARA ZAL HET ZICHT TIJDENS DE KOMENDE DAG OF
TWEE IETS VERHINDEREN.

MARITIEME/ ZEE CONDITIES:
EEN LICHTE ZEEGANG IN DE AFGESCHERMDE GEBIEDEN, EN EEN
MATIGE ZEEGANG AAN HET ZUIDEN WORDT IN DE KOMENDE 24 UUR
VERWACHT. AAN HET OOSTELIJKE TOT NOORDWESTELIJKE KUST-
GEDEELTES WORDT EEN OVERWEGEND MATIGE ZEEGANG VERWACHT.
GOLVEN KOMEN VANUIT HET OOSTEN MET HOOGTES TUSSEN DE
4 EN 6 VOET.

ALERTS / WAARSCHUWINGEN:
AAN DE BEMANNING VAN KLEINE VAARTUIGEN WORDT VERZOCHT
OM VOORZICHTIG TE WEZEN OVER OPEN ZEE.

BIJZONDERE VERSCHIJNSELEN:
GEEN

SIGNIFICANTE TROPISCHE WEER:
GEEN

POTENTIELE REGENVAL VOOR DE KOMENDE 24 UUR:
1 TOT 3 MM; DIT KAN PLAATSELIJK VARIEREN.

WAARGENOMEN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) EN REGENVAL (MM)
OVER DE LAATSTE 24 UUR (8 AM TO 8 AM):

AIRPORT : MAX 33 / MIN 27 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 33 / MIN 27 / 0.1 MM
STA ROSA: MAX 33 / MIN 28 / 0.1 MM

WEERSVERWACHTING VOOR DE KOMENDE 3 DAGEN:
HALF BEWOLKT MET EEN OVERTREKKENDE BUI;
WIND: UIT OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG TOT VRIJ KRACHTIG;
KRACHTIG TOT HARD IN UITSCHIETERS;
MAX / MIN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) : 33 / 28

HET VOLGENDE BERICHT ZAL WORDEN UITGEGEVEN OP VRIJDAG 23 JULI 2021 OM 17:00 (21:00 UTC)