Written Forecast02/20/2020
PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIABIERNA 21 DI FEBRUARI 2020, 18:00 ORA.

COMPILA:
DIAHUEBS 20 DI FEBRUARI 2020 17:00 (21:00 UTC)

TEMPO:
AWE ANOCHI: PARCIALMENTE NUBLA CU UN AWACERO PASAJERO
DEN MARDUGA I MAYAN: VARIABLEMENTE NUBLA CU UN AWACERO BREVE

TEMPERATURA MAXIMO 31 GRADO CELSIUS
TEMPERATURA MINIMO 26 GRADO CELSIUS

BAHADA DI SOLO : 6:47 PM
SUBIDA DI SOLO : 6:59 AM.

BIENTO:
FOR DI DIRECCION GENERALMENTE OOST I MODERA TE BASTA FUERTE;
FORSA 4 TE 5 (20 TE 50 KM/ORA, 11 TE 21 NUDO).
DEN DIA FUERTE TE DURO DEN RAFAGA;
FORSA 6 TE 7 (51 TE 61 KM/OR, 22 TE 33 NUDO)

SITUACION GENERAL DI TEMPO:
DEN PROXIMO 24 ORA TEMPORALMENTE HOPI NUBIA LO PASA RIBA REGION
LOCAL. POR SPERA PRINCIPALMENTE DEN ORANAN DI MARDUGA I MAINTA
LOCALMENTE UN AWACERO BREVE I PASAJERO. MAS ALEU POR BISA CU E
AREA DI PRECION HALTU RIBA ATLANTICO TA DEBILITANDO. DEBI NA
ESAKI BIENTO TAMBE LO BAI BAHA UN POCO DURANTE PROXIMO DIANAN.

CONDICIONAN MARITIMO/ ESTADO DI LAMA:
UN ESTADO DI LAMA MODERA TE LOCALMENTE BASTANTE BRUTO NA
PARTINAN OOST TE NOORDWEST TA WORDU SPERA PA PROXIMO 24
ORA. OLANAN TA FOR DI DIRECCION OOST CU HALTURA DI 5 TE
LOCALMENTE 9 PIA NA PARTINAN OOST TE NOORDWEST.

AVISO/ ALERTA: UN AVISO PA BOTO CHIKITO TA KEDA NA VIGOR
PA E PARTINAN OOST TE NOORDWEST DI COSTA I LAMA HABRI.
TA SUGERI CAUTELA RIBA LAMA HABRI NA PART ZUID.

FENOMENONAN SPECIAL: NINGUN

POTENCIAL DI AWACERO PA PROXIMO 24 ORA: 1 TE 3 MM;
LOCALMENTE ESAKI POR VARIA.

REGISTRACION DI TEMPERATURA (GRADO CELSIUS) Y AWACERO (MM)
DEN ULTIMO 24 ORA:

AIRPORT : MAX 30 / MIN 24 / 5.6 MM
WESTPUNT: MAX 29 / MIN 25 / 0.8 MM

PRONOSTICO DI TEMPO PA PROXIMO TRES (3) DIANAN:
PARSIALMENTE NUBLA I GENERALMENTE SECO.
BIENTO LO TA FOR DI DIRECCION OOST;
MODERA TE BASTA FUERTE; FUERTE TE DURO DEN RAFAGA;
TEMPERATURA ( GRADO CELSIUS) MAX / MIN LO TA: 31 / 26

E PROXIMO BULLETIN LO WORDO PUBLICA DIABIERNA 21 DI FEBRUARY 2020 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEATHER FORECAST VALID UNTIL FRIDAY, FEBRUARY 21 2020, 18:00 HOURS.

ISSUED: THURSDAY FEBRUARY 20 2020 17:00 (21:00 UTC)

WEATHER:
TONIGHT: PARTLY CLOUDY WITH A PASSING SHOWER
DURING THE OVERNIGHT AND TOMORROW: VARIABLE CLOUDY WITH
A BRIEF SHOWER

MAXIMUM TEMPERATURE 31 CENTIGRADES
MINIMUM TEMPERATURE 26 CENTIGRADES.

SUNSET : 6:47 PM
SUNRISE: 6:59 AM.

WINDS: FROM GENERALLY EAST DIRECTIONS AND MODERATE TO FRESH;
FORCE 4 TO 5 (20 TO 39 KM/HR, 11 TO 21 KNOTS).
DURING THE DAY STRONG TO NEAR GALE FORCE IN GUSTS;
FORCE 6 TO 7 (51 TO 64 KM/HR, 22 TO 33 KNOTS).

SYNOPSIS:
TEMPORARILY MORE CLOUDS WILL PASS OVER THE REGION DURING
THE NEXT 24 HOURS. MAINLY DURING THE OVERNIGHT AND MORNING
LOCALLY A BRIEF OR PASSING SHOWER CAN BE EXPECTED. OTHERWISE,
THE ATLANTIC HIGH PRESSURE SYSTEM IS SLACKENING AND THIS WILL
LEAD TO LESS WINDY CONDITIONS DURING THE NEXT FEW DAYS.

MARINE CONDITIONS/ STATE OF THE SEA:
MODERATE TO LOCALLY QUITE ROUGH SEAS ON THE EAST TO NORTHWEST
SECTIONS ARE EXPECTED DURING THE NEXT 24 HOURS. WAVE DIRECTION
WILL BE FROM THE EAST AROUND 5 TO LOCALLY UP TO 9 FEET ON THE
EAST TO NORTHWEST SECTIONS.

WARNING/ ADVISORY: A SMALL CRAFT ADVISORY WILL STAY IN EFFECT
FOR THE EAST TO NORTHWEST COASTAL REGIONS AND OPEN WATERS ON
THIS SIDE. SMALL CRAFT EXERCISE CAUTION ELSEWHERE.

SPECIAL FEATURES: NONE

POTENTIAL RAINFALL FOR THE NEXT 24 HOURS: 1 TO 3 MM;
CAN VARIATE LOCALLY.

OBSERVED TEMPERATURE (CENTIGRADE) AND RAINFALL (MM) IN THE
LAST 24 HOURS:

AIRPORT : MAX 30 / MIN 24 / 5.6 MM
WESTPUNT: MAX 29 / MIN 25 / 0.8 MM

WEATHER OUTLOOK FOR THE NEXT THREE (3) DAYS:
PARTLY CLOUDY AND GENERALLY DRY.
WINDS WILL BE FROM EAST AND MODERATE TO FRESH;
STRONG TO NEAR GALE FORCE IN GUSTS;
MAX/ MIN TEMPERATURES (CENTIGRADES) WILL BE: 31 / 26

NEXT BULLETIN WILL BE PUBLISHED ON FRIDAY FEBRUARY 21 2020 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEERSVERWACHTING GELDIG TOT VRIJDAG 21 FEBRUARY 2020, 18:00 UUR.

OPGESTELD OP DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020 17:00 (21:00 UTC)

WEER:
VANAVOND: LICHT TOT HALF BEWOLKT MET EEN BUI VAN KORTE DUUR
GEDURENDE DE NACHT EN MORGEN: WISSELEND BEWOLKT MET EEN OVERTREKKENDE BUI.

MAXIMUM TEMPERATUUR 31 GRADEN CELSIUS
MINIMUM TEMPERATUUR 26 GRADEN CELSIUS.

ZONSONDERGANG: 6:47 PM
ZONSOPGANG : 6:59 AM

WIND: UIT OVERWEGEND OOSTELIJKE RICHTINGEN EN MATIG TOT VRIJ KRACHTIG;
WINDKRACHT 4 TOT 5 (20 TOT 39 KM/UUR, 11 TOT 21 KNOPEN);
OVERDAG KRACHTIG TOT HARD IN UITSCHIETERS;
WINDKRACHT 6 TOT 7 (40 TOT 61 KM/UUR, 22 TOT 33 KNOPEN)

WEEROVERZICHT:
IN DE KOMENDE 24 UUR ZAL TIJDELIJK VRIJ VEEL BEWOLKING OVERDRIJVEN
WAARDOOR VOORAL IN DE KOMENDE NACHT EN MORGENOCHTEND PLAATSELIJK
EEN OVERTREKKENDE BUI VERWACHT KAN WORDEN. ANDERS; DE ATLANTISCHE
HOGEDRUKGEBIED IS AAN HET VERZWAKKEN WAARDOOR DE WIND DAN OOK
GEDURENDE DE KOMENDE DAGEN MINDER STERK ZAL GAAN STAAN.

MARITIEME/ ZEE CONDITIES:
EEN MATIGE TOT PLAATSELIJK VRIJ RUWE ZEEGANG OVER THE OOSTELIJKE TOT
NOORDWESTELIJKE KUSTGEDEELTES EN OPEN ZEE, WORDT IN DE KOMENDE 24 UUR
VERWACHT. GOLVEN KOMEN VANUIT OOSTELIJKE RICHTING MET GOLFHOOGTES VAN
DE 5 TOT PLAATSELIJK 9 VOETEN OVER THE OOSTELIJKE TOT NOORDWESTELIJKE
GEDEELTES.

ALERTS / WAARSCHUWINGEN: EEN WAARSCHUWING VOOR KLEINE BOTEN BLIJFT
VAN KRACHT VOOR DE OOSTELIJKE TOT NOORDWESTELIJKE KUSTGEDEELTES EN
OPEN ZEE. ELDERS WORDT VOORZICHTIGHEID AANBEVOLEN.

BIJZONDERE VERSCHIJNSELEN: GEEN

POTENTIELE REGENVAL VOOR DE KOMENDE 24 UUR: 1 TOT 3 MM;
DIT, KAN PLAATSELIJK FLUCTUEREN.

WAARGENOMEN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) EN REGENVAL (MM)
OVER DE LAATSTE 24 UUR:

AIRPORT : MAX 30 / MIN 24 / 5.6 MM
WESTPUNT: MAX 29 / MIN 25 / 0.8 MM

WEERSVERWACHTING VOOR DE KOMENDE DRIE (3) DAGEN:
LICHT TOT HALF BEWOLKT EN OVERWEGEND DROOG.
WIND: UIT OOSTELIJKE RICHTINGEN EN MATIG TOT
VRIJ KRACHTIG; KRACHTIG TOT HARD IN UITSCHIETERS;
MAX / MIN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) : 31 / 26

HET VOLGENDE BERICHT ZAL WORDEN UITGEGEVEN OP VRIJDAG 21 FEBRUARI 2020 OM 17:00 (21:00 UTC)