Written Forecast10/19/2021
´╗┐PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIAMARS 19 DI OKTOBER 2021, 18:00 ORA.

ELABORA: DIALUNA 18 DI OKTOBER 2021 17:00 (21:00 UTC)

TEMPO:
AWE ANOCHI: PARCIALMENTE NUBLA CU UN POSIBLE AWACERO PASAJERO
DEN MARDUGA I MAYAN: PARCIALMENTE NUBLA CU UN AWACERO BREVE

TEMPERATURA MAXIMO 33 GRADO CELSIUS
TEMPERATURA MINIMO 27 GRADO CELSIUS
INDICE DI CALOR (HEAT INDEX) DEN Y ROND
DI ORANAN DI MERDIA: 37 PA 40 GRADO CELSIUS

BAHADA DI SOLO : 6:19 PM
SUBIDA DI SOLO : 6:30 AM

BIENTO:
MODERA FOR DI DIRECCIONAN ENTRE OOST-NOORDOOST
Y OOST-ZUIDOOST;
FORSA 3 TE 4 (12 TE 30 KM/ORA, 7 TE 16 NUDO).
DEN DIA BASTA FUERTE TE POSIBLEMENTE FUERTE DEN RAFAGA;
FORSA 5 TE 6 (31 TE 50 KM/ORA, 17 TE 27 NUDO).

SITUACION GENERAL DI TEMPO PA PROXIMO 24 ORA:
AIRE DEN REGION TA CONTENE POCO HUMEDAD Y ESAKI
LO STROBA DESAROYO DI NUBIANAN CU POR PRODUCI
AWACERO. SOLAMENTE DEN ORANAN DI MARDUGA Y
MAINTA TREMPAN HUMEDAD POR BIRA NET SUFICIENTE
PA POR INDUCI LOCALMENTE UN AWACERO PASAJERO
TE BREVE. DI OTRO UN BANDA POR BISA CU BIENTO
LO SUBI GRADUALMENTE DURANTE PROXIMO DIANAN.

CONDICIONAN MARITIMO/ ESTADO DI LAMA:
TA SPERA UN ESTADO DI LAMA LEVE NA PARTINAN
PROTEJE, Y LEVE TE MODERA NA PARTINAN ZUID.
NA PARTINAN OOST TE NOORDWEST LAMA LO TA
MODERA CU OLANAN ENTRE 2 PA 3, LOCALMENTE
4 PIA.

AVISO/ ALERTA:
NINGUN

FENOMENONAN SPECIAL:
NINGUN

TEMPO TROPICAL SIGNIFICANTE:
NINGUN

POTENCIAL DI AWACERO PA PROXIMO 24 ORA:
1 TO 3 MM; LOCALMENTE ESAKI POR VARIA.

REGISTRACION DI TEMPERATURA (GRADO CELSIUS) Y
AWACERO (MM) DEN ULTIMO 24 ORA (8'AM PA 8'AM):

AIRPORT : MAX 33 / MIN 27 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 33 / MIN 28 / 0.1 MM
STA ROSA: MAX 33 / MIN 28 / 0.0 MM

PRONOSTICO DI TEMPO PA PROXIMO 3 DIANAN:
PARCIALMENTE NUBLA CU UN AWACERO PASAJERO TE BREVE.
BIENTO LO TA FOR DI GENERALMENTE DIRECCION OOST I MODERA;
BASTA FUERTE DEN RAFAGA;
TEMPERATURA (GRADO CELSIUS) MAX / MIN LO TA: 33 / 28

PROXIMO BOLETIN DIAMARS 19 OKTOBER 2021 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEATHER FORECAST VALID UNTIL TUESDAY OCTOBER 19 2021, 18:00 HOURS.

ISSUED: MONDAY OCTOBER 18 2021 17:00 (21:00 UTC)

WEATHER:
THIS EVENING: PARTLY CLOUDY AND GENERALLY DRY
DURING THE OVERNIGHT AND TOMORROW: PARTLY CLOUDY
WITH A BRIEF SHOWER

MAXIMUM TEMPERATURE 33 CENTIGRADES
MINIMUM TEMPERATURE 27 CENTIGRADES
HEAT INDEX DURING AND AROUND THE AFTERNOON
HOURS: 37 TO 40 DEGREES CELSIUS

SUNSET : 6:19 PM
SUNRISE: 6:30 AM.

WIND: GENTLE TO MODERATE FROM EAST-NORTHEAST TO
EAST-SOUTHEAST DIRECTIONS;
FORCE 3 TO 4 (12 TO 30 KM/HR, 7 TO 16 KNOTS)
DURING THE DAY FRESH TO POSSIBLY STRONG IN GUSTS;
FORCE 5 TO 6 (31 TO 39 KM/HR, 17 TO 27 KNOTS).

SYNOPSIS FOR THE NEXT 24 HOURS:
LIMITED MOISTURE IN THE REGION WILL INHIBIT
MOST OF THE DEVELOPMENT OF RAIN MAKING CLOUDS.
ONLY DURING THE OVERNIGHT AND EARLY MORNING
MOISTURE CAN BECOME SUFFICIENT TO PRODUCE
A LOCAL PASSING TO BRIEF SHOWER. WINDS
WILL GRADUALLY PICK UP A BIT DURING
THE NEXT FEW DAYS.

MARINE CONDITIONS/ STATE OF THE SEA:
EXPECT CALM SEAS ON THE PROTECTED AND TRANQUIL
TO MODERATE ON THE SOUTH SECTIONS. SLIGHT TO
MODERATE SEAS ARE EXPECTED OVER THE EAST TO
NORTHWEST COASTAL REGIONS WITH WAVES FROM
THE EAST AT 2 TO 3, LOCALLY 4 FEET.

WARNINGS/ ADVISORIES:
NONE

SPECIAL FEATURES:
NONE

TROPICAL WEATHER OUTLOOK:
NONE

POTENTIAL RAINFALL FOR THE NEXT 24 HOURS:
1 TO 3 MM; THIS CAN VARY LOCALLY.

OBSERVED TEMPERATURE (CENTIGRADE) AND RAINFALL (MM)
IN THE LAST 24 HOURS (8 AM TO 8 AM):

AIRPORT : MAX 33 / MIN 27 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 33 / MIN 28 / 0.1 MM
STA ROSA: MAX 33 / MIN 28 / 0.0 MM

WEATHER FORECAST FOR THE UPCOMING 3 DAYS:
PARTLY CLOUDY WITH A PASSING TO BRIEF SHOWER;
WINDS WILL BE FROM GENERALLY EAST DIRECTIONS AND GENTLE
TO MODERATE; FRESH IN GUSTS.
MAX/ MIN TEMPERATURES (CENTIGRADES)
WILL BE: 33 / 28

NEXT BULLETIN ON TUESDAY OCTOBER 19 2021 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEERSVERWACHTING GELDIG TOT DINSDAG 19 OKTOBER 2021, 18:00 UUR.

UITGEGEVEN OP: MAANDAG 18 OKTOBER 2021 17:00 (21:00 UTC)

WEER:
VANAVOND: HALF BEWOLKT EN OVERWEGEND DROOG
GEDURENDE DE NACHT EN MORGEN: HALF BEWOLKT MET EEN
OVERTREKKENDE BUI

MAXIMUM TEMPERATUUR 33 GRADEN CELSIUS
MINIMUM TEMPERATUUR 27 GRADEN CELSIUS
WARMTEGEVOEL TIJDENS EN ROND DE MIDDAGUREN:
37 TOT 40 GRAAD CELCIUS.

ZONSONDERGANG: 6:19 PM
ZONSOPGANG : 6:30 AM

WIND: UIT OOST- NOORDOOSTELIJKE TOT OOST-ZUIDOOSTELIJKE RICHTINGEN
EN MATIG; WINDKRACHT 3 TOT 4 (12 TOT 30 KM/UUR, 7 TOT 16 KNOPEN);
OVERDAG VRIJ KRACHTIG TOT MOGELIJK KRACHTIG IN UITSCHIETERS;
WINDKRACHT 5 (31 TOT 39 KM/UUR, 17 TOT 21 KNOPEN);

WEEROVERZICHT VOOR DE KOMENDE 24 UUR:
SCHAARSE VOCHTIGHEID IN DE REGIO ZAL GEDURENDE DE
KOMENDE 24 UUR DE REGENPRODUCERENDE WOLKENVORMING
ONDERDRUKKEN. ALLEEN IN DE KOMENDE NACHT EN MORGEN-
VROEG KAN DE VOCHTIGHEID NET VOLDOENDE WORDEN OM
PLAATSELIJK EEN OVERTREKKENDE BUI TEWEEGKOMEN
TE LATEN KOMEN. ANDERS, DE WIND ZAL GEDURENDE
DE EERSTE HELFT VAN DE WEEK IETS HARDER GAAN
STAAN.

MARITIEME/ ZEE CONDITIES:
EEN RUSTIGE ZEEGANG IN DE AFGESCHERMDE GEBIEDEN,
EN EEN VRIJ RUSTIGE TOT MATIGE ZEEGANG AAN HET
ZUIDEN WORDT IN DE KOMENDE 24 UUR VERWACHT. AAN
HET OOSTELIJKE TOT NOORDWESTELIJKE KUSTGEDEELTES
WORDEN RUSTIGE TOT MATIGE ZEECONDITIES VERWACHT.
GOLVEN KOMEN VANUIT HET OOSTEN MET HOOGTES TUSSEN
DE 2 EN 3, PLAATSELIJK 4 VOETEN.

ALERTS / WAARSCHUWINGEN:
GEEN

SPECIALE VERSCHIJNSELEN:
GEEN

SIGNIFICANTE TROPISCHE WEER:
GEEN

POTENTIELE REGENVAL VOOR DE KOMENDE 24 UUR:
1 TOT 3 MM; DIT KAN PLAATSELIJK VARIEREN.

WAARGENOMEN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) EN
REGENVAL (MM) OVER DE LAATSTE 24 UUR
(8 AM TO 8 AM):

AIRPORT : MAX 33 / MIN 27 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 33 / MIN 28 / 0.1 MM
STA ROSA: MAX 33 / MIN 28 / 0.0 MM

WEERSVERWACHTING VOOR DE KOMENDE 3 DAGEN:
HALF BEWOLKT MET EEN OVERTREKKENDE BUI;
WIND: UIT OVERWEGEND OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG;
VRIJ KRACHTIG IN UITSCHIETERS;
MAX / MIN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) : 33 / 28

VOLGENDE BERICHT OP DINSDAG 19 OKTOBER 2021 OM 17:00 (21:00 UTC)