Written Forecast04/19/2019
PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIABIERNA 19 DI APRIL 2019

COMPILA:
DIAHUEBS 18 DI APRIL 2019 17:00 (21:00 UTC)

-UN ALERTA PA BIENTU DURO LO DRENTA NA VIGOR MAYAN DIABIERNA 6’OR DI MAINTA...
-UN AVISO PA BOTO CHIKITO ESPECIALMENTE PA COSTANAN PARTI OOST TE NOORDWEST I
GENERALMENTE LAMA HABRI LO DRENTA NA VIGOR MAYAN MAINTA 6’OR...

TEMPO:
AWE ANOCHI: LEVEMENTE TE PARCIALMENTE NUBLA I GENERALMENTE SECO
DEN MARDUGA I MAYAN: LEVEMENTE TE PARCIALMENTE NUBLA CU UN AWACERO BREVE.

TEMPERATURA MAXIMO 31 GRADO CELSIUS
TEMPERATURA MINIMO 26 GRADO CELSIUS.

BAHADA DI SOLO : 6:52 PM
SUBIDA DI SOLO : 6:25 AM.

BIENTO: MODERA TE FUERTE FOR DI DIRECCION OOST;
FORSA 4 TE 6 (20 TE 50 KM/ORA, 11 TE 27 NUDO)
DEN DIA DURO TE POSIBLEMENTE HOPI DURO DEN RAFAGA;
FORSA 7 TE 8 (51 TO 64 KM/HR, 28 TE 35 NUDO).

SITUACION GENERAL DI TEMPO:
HUMEDAD DEN NIVELNAN MAS ABOU DI ATMOSFERA LO AUMENTA DEN PROXIMO 24 ORA.
PA E MOTIBO AKI POR SPERA UN AWACERO PASAJERO PRINCIPALMENTE DEN ORANAN
DI MARDUGA I MAINTA. SINEMBARGO, NO TA SPERA CANTIDADNAN SIGNIFICANTE.
MAS ALEU POR BISA CU DIFERENCIANAN DI PRECION DI AIRE DEN REGION TA
BIRANDO UN POCO MAS GRANDI. PA E MOTIBO AKI BIENTO TAMBE LO BAI
SUPLA UN POCO MAS DURO DURANTE PROXIMO DIANAN.

CONDICION DI LAMA:
OLANAN DI LAMA LO TA FOR DI DIRECCION OOST CU HALTURA DI 4 TE LOCALMENTE 7 PIA.
ESAKI LO BAI BIRA LOCALMENTE 8 TE POSIBLEMENTE 9 PIA DEN CURSO DI FIN DI SIMAN
VENIDERO. UN AVISO PA BOTO CHIKITO ESPECIALMENTE PA COSTANAN PARTI OOST TE
NOORDWEST I GENERALMENTE LAMA HABRI LO DRENTA NA VIGOR MAYAN MAINTA 6’OR.

FENOMENONAN SPECIAL: NINGUN

POTENCIAL DI AWACERO PA PROXIMO 24 ORA: 1 MM OF MENOS;

REGISTRACION DI TEMPERATURA (CELSIUS) Y AWACERO (MM) DEN ULTIMO 24 ORA:

AIRPORT MAX 31° / MIN 26° / 0.0 MM

PRONOSTICO DI TEMPO PA PROXIMO TRES (3) DIANAN:
PARSIALMENTE NUBLA CU UN AWACERO PASAJERO.
BIENTO LO TA MODERA TE FUERTE FOR DI DIRECCION OOST;
DEN DIA DURO TE POSIBLEMENTE HOPI DURO DEN RAFAGA;
TEMPERATURA MAX / MIN LO TA: 31° / 26°

E PROXIMO BULLETIN LO WORDO PUBLICA DIABIERNA 19 DI APRIL 2019 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEATHER FORECAST VALID UNTIL THURSDAY APRIL 18 2019

ISSUED: WEDNESDAY APRIL 17 2019 17:00 (21:00 UTC)

-AN ALERT FOR STRONG WINDS WILL BECOME IN EFFECT BY TOMORROW FRIDAY 6 AM...
-A SMALL CRAFT ADVISORY, ESPECIALLY FOR THE EAST TO NORTHWEST COASTAL REGIONS
AND GENERALLY OPEN WATERS WILL ALSO BECOME IN EFFECT BY TOMORROW 6 AM...


WEATHER:
TONIGHT: PARTLY CLOUDY AND GENERALLY DRY
DURING THE OVERNIGHT AND TOMORROW: PARTLY CLOUDY WITH A PASSING SHOWER.

MAXIMUM TEMPERATURE 31 CENTIGRADES
MINIMUM TEMPERATURE 26 CENTIGRADES.

SUNSET : 6:52 PM
SUNRISE: 6:25 AM.

WINDS: FROM GENERALLY EAST DIRECTIONS AND MODERATE TO STRONG;
FORCE 4 TO 6 (20 TO 50 KM/HR, 11 TO 27 KNOTS).
DURING THE DAY NEAR GALE FORCE TO POSSIBLY GALE FORCE IN GUSTS;
FORCE 7 TO 8 (51 TO 64 KM/HR, 28 TO 35 KNOTS).

SYNOPSIS:
MOISTURE IN THE LOWER LEVELS WILL INCREASE SOMEWHAT DURING NEXT 24 HOURS.
EXPECT THEREFORE, MAINLY DURING THE OVERNIGHT AND EARLY MORNING A BRIEF
SHOWER. HOWEVER, NO SIGNIFICANT AMOUNTS ARE EXPECTED. OTHERWISE, A SLIGHT
INCREASE OF THE PRESSURE GRADIENT IN THE REGION WILL SUPPORT A STRONG
WIND PATTERN DURING THE UPCOMING DAYS.

MARINE CONDITIONS:
WAVE DIRECTION WILL BE FROM THE EAST AROUND 4 TO LOCALLY 7 FEET.
THIS CAN BECOME LOCALLY 8 TO UP TO 9 FEET DURING THE WEEKEND.
A SMALL CRAFT ADVISORY, ESPECIALLY FOR THE EAST TO NORTHWEST
COASTAL REGIONS AND GENERALLY OPEN WATERS WILL BECOME IN EFFECT
TOMORROW 6 AM.

SPECIAL FEATURES: NONE

POTENTIAL RAINFALL FOR THE NEXT 24 HOURS: 1 MM OR LESS;

OBSERVED TEMPERATURE (CENTIGRADE) AND RAINFALL (MM) IN THE
LAST 24 HOURS:

AIRPORT MAX 31° / MIN 26° / 0.0 MM

WEATHER OUTLOOK FOR THE NEXT THREE (3) DAYS:
PARTLY CLOUDY WITH A PASSING SHOWER.
WINDS WILL BE FROM THE EAST AND MODERATE TO STRONG;
DURING THE DAY NEAR GALE TO POSSIBLY GALE FORCE IN GUSTS.
MAX/ MIN TEMPERATURES WILL BE: 31° / 26°

NEXT BULLETIN WILL BE PUBLISHED ON FRIDAY APRIL 19 2019 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
WEERSVERWACHTING GELDIG TOT VRIJDAG 19 APRIL 2019

OPGESTELD OP DONDERDAG 18 APRIL 2019 17:00 (21:00 UTC)

-EEN ALERT VOOR HARDE WIND ZAL MET INGANG VAN 6 AM, MORGEN VRIJDAG, VAN KRACHT ZIJN...
-EEN WAARSCHUWING VOOR KLEINE BOTEN, VOORAL VOOR HET OOSTELIJKE TOT NOORWESTELIJKE
GEDEELTES VAN DE KUST EN MAAR OOK GELDIG VOOR OPEN ZEE, ZAL OOK OM 6AM MORGEN,VAN KRACHT ZIJN...


WEER:
VANAVOND: LICHT TOT HALF BEWOLKT EN OVERWEGEND DROOG
GEDURENDE DE NACHT EN MORGEN: LICHT TOT HALF BEWOLKT MET EEN OVERTREKKENDE BUI

MAXIMUM TEMPERATUUR 31 GRADEN CELSIUS
MINIMUM TEMPERATUUR 26 GRADEN CELSIUS.

ZONSONDERGANG: 6:52 PM
ZONSOPGANG : 6:25 AM

WIND: UIT OVERWEGEND OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG TOT KRACHTIG;
WINDKRACHT 4 TOT 6 (20 TOT 50 KM/UUR, 11 TOT 27 KNOPEN)
GEDURENDE DE DAG HARD TOT MOGELIJK STORMACHTIG IN UITSCHIETERS;
WINDKRACHT 7 TOT 8 (40 TOT 61 KM/UUR, 28 TOT 35 KNOPEN)

WEEROVERZICHT:
DOOR EEN TOENAME VAN DE VOCHTIGHEID IN DE ONDERSTE LUCHTLAGEN GEDURENDE DE KOMENDE 24
UUR, KAN EEN OVERTREKKENDE BUI, VOORAL GEDURENDE DE KOMENDE NACHT EN MORGENOCHTEND
VERWACHT WORDEN. DESONDANKS WORDEN GEEN GROTE HOEVEELHEDEN NEERSLAG VERWACHT.
VERDER ZULLEN GEDURENDE DE KOMENDE 2 DAGEN DE LUCHTDRUKVERSCHILLEN IN DE
REGIO IETS TOENEMEN. HIERDOOR ZAL DE WIND OOK IETS STERKER GAAN STAAN.


ZEE CONDITIES:
GOLVEN KOMEN VANUIT OOSTELIJKE RICHTING MET HOOGTES VAN 4 TOT PLAATSELIJK
7 VOETEN. DIT KAN PLAATSELIJK DE 8 TOT 9 VOET GEDURENDE HET WEEKEINDE
BEREIKEN. EEN WAARSCHUWING VOOR KLEINE BOTEN, VOORAL VOOR HET OOSTELIJKE
TOT NOORWESTELIJKE GEDEELTES VAN DE KUST EN MAAR OOK GELDIG VOOR OPEN ZEE,
ZAL OM 6AM MORGEN, VAN KRACHT ZIJN.

BIJZONDERE VERSCHIJNSELEN: GEEN

POTENTIELE REGENVAL VOOR DE KOMENDE 24 UUR: 1 MM OF MINDER;

WAARGENOMEN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) EN REGENVAL (MM)
OVER DE LAATSTE 24 UUR:

AIRPORT MAX 31° / MIN 26° / 0.0 MM

WEERSVERWACHTING VOOR DE KOMENDE DRIE (3) DAGEN:
LICHT TOT HALF BEWOLKT MET EEN OVERTREKKENDE BUI.
WIND: UIT OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG TOT KRACHTIG;
OVERDAG HARD TOT MOGELIJK STORMACHTIG IN UITSCHIETERS.
MAX / MIN TEMPERATUUR: 31° / 26°

HET VOLGENDE BERICHT ZAL WORDEN UITGEGEVEN OP VRIJDAG 19 APRIL 2019 17:00 (21:00 UTC)